Dom wzorcowy / Dane i pomiary:
Podsumowanie sezonu grzewczego 2001/2002

Zużycie ciepła do ogrzewania domu wzorcowego w sezonie grzewczym 2001/2002


Lp Charakterystyka energetyczna Jedn. Wartość
1 Powierzchnia użytkowa domu m2 194,4
2 Powierzchnia użytkowa części ogrzewanej domu m2 167,4
3 Kubatura m3 680,0
4 Kubatura części ogrzewanej domu m3 596,6
5 Współczynnik kształtu budynku A/V m-1 0,72
6 Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło w standardowym sezonie grzewczym kWh/m3 rok 19,1
7 Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego kWh/m3 rok 25,8
8 Średnia temperatura powietrza wewnętrznego w sezonie grzewczym 2001/2002 oC 21,0
9 Zużycie gazu ziemnego wysokometanowego na ogrzewanie domu w sezonie grzewczym 2001/2002 m3 1902,8
10 Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło w sezonie grzewczym 2001/2002 kWh/m3 rok 23,5
11 Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło w sezonie grzewczym 2001/2002 z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego kWh/m3 rok 31,7
12 Koszt ogrzewania domu w sezonie grzewczym 2001/2002 1940,9
audytor.net
Copyright(C) Krzysztof Presz, 2001-2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: presz@audytor.net.
Ostatnia aktualizacja serwisu: 21-04-2013