Technologie / Docieplanie ścian zewnętrznych:
Systemy akrylowe

W praktyce najczęstszym sposobem docieplenia ścian zewnętrznych styropianem są systemy stosujące do wykończenia elewacji tynki akrylowe. Z powodu wielu propozycji, dobrze jest mieć rozeznanie o właściwościach oferowanych materiałów. "Systemy akrylowe" można zaliczyć do niżej wymienionych grup.

1. Akrylowy system ocieplenia o właściwościach standardowych. 

Ten system docieplania cechuje zastosowanie do klejenia styropianu, a także do wykonania warstwy bazowej (zbrojonego podkładu pod tynk) mas klejących na bazie spoiw mineralnych. Masę klejącą uzyskuje się po zmieszaniu sypkiej zaprawy klejowej z wodą. W warstwie bazowej zatopiona jest tkanina z włókna szklanego zabezpieczona przed alkalicznym odczynem cementu specjalną powłoką polimerową.

Stosowana w tej grupie technologicznej syntetyczna masa tynkarska oparta jest na importowanej żywicy akrylowej. Receptura przewiduje możliwość częściowego zastępowania żywicy wypełniaczami, włóknami celulozowymi, co wprawdzie obniża elastyczność, jednocześnie jednak wpływa na obniżenie palności powłoki. Opisany system stanowi mniej skuteczną barierę dla wody opadowej - częściowo ze względu na zastosowanie wypełniacza marmurowego, częściowo ze względu na mniejszy udział żywicy w gotowym produkcie. Ze względu na specyfikę produkcji masy tynkarskie dostępne są w systemie kolorowania, który umożliwia uzyskanie kolorystyki ograniczonej do kilkudziesięciu barw. Do barwienia stosowane są zarówno pigmenty organiczne jak i nieorganiczne.

System ten nadaje się do docieplenia różnego rodzaju budynków. Nie zalecam go w przypadku ocieplenia konstrukcji szkieletowych - stalowych i drewnianych, w sytuacjach nietypowych. Nie zalecam go również do wykonania docieplenia części cokołowej ze względu na mineralne podłoże warstwy bazowej, które bardziej narażone jest na zawilgocenie.

Zastosowanie systemu standardowego jest w większości przypadków bezpiecznym i dobrym rozwiązaniem. Podstawową cechą tego systemu jest optymalny stosunek ceny do jakości produktu. Wyważony udział wysokiej jakości żywicy akrylowej i zrównoważona receptura zapewniają uzyskanie produktu bezpiecznego w użyciu i dobry efekt końcowy w postaci estetycznej elewacji.


2. Akrylowy system ocieplenia barwiony pigmentami organicznymi.

Ten system docieplenia jest podobny do opisanego wyżej. Cechuje zastosowanie zapraw klejących mineralnych. Tak jak w innych systemach dociepleń w warstwie bazowej zatopiona jest tkanina z włókna szklanego zabezpieczona przed alkalicznym odczynem cementu specjalną powłoką.

Stosowana w tej grupie technologicznej masa tynkarska oparta jest zazwyczaj na wysokiej jakości importowanej żywicy akrylowej. Receptury tych mas przewidują zastępowanie żywicy mikrowypełniaczem oraz włóknami celulozowymi, ale obniżenie elastyczności jest niewielkie. Tynk zawiera kruszywo marmurowe. Masy tynkarskie dostępne są w systemie kolorowania, który umożliwia uzyskanie wielu odcieni kolorów w różnych uniwersalnych systemach kolorystycznych, takich jak COLTEC, NCS, RAL oraz systemach firmowych oferowanych przez producentów mas tynkarskich. Do uzyskania palety kolorów stosowane są wyłącznie pigmenty w postaci past.

System ten nadaje się do docieplenia różnego rodzaju budynków.

Zastosowanie systemu jest dobrym i ekonomicznym rozwiązaniem. Podstawową cechą jest możliwość uzyskania bardzo atrakcyjnej kolorystyki, szczególnie w kolorach pastelowych. Stosowanie pełnej kolorystyki wymaga jednak ostrożności, ze względów estetycznych i możliwości wystąpienia przebarwień. Wyważony udział wysokiej jakości żywicy akrylowej i zrównoważona receptura zapewniają uzyskanie produktu bezpiecznego w użyciu, zapewniającego dobry efekt końcowy w postaci urozmaiconej kolorystycznie elewacji. Zastosowanie w części cokołowej wymaga ostrożności ze względu na mineralne podłoże tynku. Tego typu rozwiązanie możemy polecać inwestorowi poszukującemu wysokiej jakości oraz atrakcyjnej kolorystyki przy zachowaniu rozsądnej ceny materiałów.


3. Akrylowy system ocieplenia z elastyczną warstwą bazową tynku.

Cechą charakterystyczną tej odmiany systemu docieplenia jest elastyczna warstwa bazowa tynku uzyskana przez użycie masy klejącej polimerowo - mineralnej, która jest istotnym składnikiem wpływającym na właściwości systemu. Podobnie jak w innych technologiach, masę klejącą do klejenia styropianu uzyskuje się poprzez zmieszanie sypkiej zaprawy klejowej z wodą. Masę do utworzenia warstwy bazowej uzyskuje się przez zmieszanie spoiwa polimerowego (w postaci dyspersji) z cementem portlandzkim bez dodatków i z wodą pitną. W warstwie bazowej zatopiona jest tkanina z włókna szklanego zabezpieczona przed alkalicznym odczynem cementu specjalną powłoką polimerową. 

Stosowana w tej grupie technologicznej masa tynkarska jest nasycona żywicą akrylową. Opisany system daje elastyczną powłokę, która stanowi bardzo skuteczną barierę dla wody opadowej i czynników środowiskowych (kwaśne deszcze) - także ze względu na zastosowanie wypełniacza kwarcowego. Masy tynkarskie dostępne są w różnych systemach kolorowania i praktycznie dowolnej palecie kolorystycznej. Do barwienia stosowane są wyłącznie pigmenty w postaci past.

System o właściwościach elastycznych nadaje się do docieplenia różnego rodzaju budynków. Stosowany jest także w przypadku ocieplenia konstrukcji szkieletowych - stalowych i drewnianych oraz w sytuacjach nietypowych, związanych z przemieszczeniami i ugięciem przepon.

Zastosowanie systemu elastycznego jest bezpiecznym i dobrym rozwiązaniem. Podstawową cechą jest wysoka jakość materiałów. System jest optymalnym rozwiązaniem dla wymagającego inwestora zainteresowanego trwałością, estetyką i wysoką jakością elewacji.audytor.net
Copyright(C) Krzysztof Presz, 2001-2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: presz@audytor.net.
Ostatnia aktualizacja serwisu: 21-04-2013