Technologie / Docieplenie ścian zewnętrznych:
Układ ocieplający z tynkiem cienkowarstwowym

Istotą systemu jest utworzenie na całej powierzchni elewacji układu ocieplającego składającego się z następujących warstw:

 • warstwy izolacji termicznej umocowanej do podłoża przy użyciu specjalnej masy klejącej i w uzasadnionych przypadkach łącznikami do izolacji,
 • warstwy bazowej (dla tynku cienkowarstwowego) wzmacniającej powierzchnię materiału izolacyjnego, utworzonej na jego powierzchni przy użyciu specjalnej masy klejącej, w której zatopiona jest jedna lub dwie tkaniny zbrojeniowe z włókna szklanego,
 • warstwy elewacyjnej, którą stanowi powłoka cienkowarstwowego tynku mineralnego, tynku mineralnego modyfikowanego żywicą syntetyczną lub tynku na bazie żywicy syntetycznej.
  Warianty ocieplania definiuje się dla różnych podłoży budowlanych oraz materiałów izolacyjnych i elewacyjnych, a także w zależności od sposobu instalacji. 
  Ocieplenie może być w uzasadnionych przypadkach rozbudowane o następujące składniki (opcje):
 • Warstwa wyrównawcza, której zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej do wymagań tolerancji podłoża.
 • Warstwa wyrównawcza zbrojona, której zadaniem jest zapewnienie, odpowiedniej do wymagań tolerancji i trwałości podłoża.
 • Warstwa wodoszczelna, której zadaniem jest zabezpieczenie przed wnikaniem wody w głąb ściany budynku (stosowana np. przy ocieplaniu ścian piwnicznych).
 • Powłoka adhezyjna, której zadaniem jest zwiększenie przyczepności masy klejącej do podłoża.
 • Powłoka gruntująca, której zadaniem jest wzmocnienie podłoża, zabarwienie w kolorze tynku i poprawa przyczepność tynku i właściwości dyfuzyjnych przegrody.
 • Powłoka zabezpieczająca, której zadaniem jest dodatkowe uszczelnienie w miejscach o dużym zanieczyszczeniu środowiska i dużej wilgotności.
Układ ociepleniowy (rysunek) Rys. 1. Układ ociepleniowy

1. Podłoże.

2. Warstwa wyrównawcza (opcja).

3. Środek adhezyjny (opcja)

4. Masa klejąca (opcja)

5. Materiał izolacyjny.

6. Masa klejąca warstwy bazowej.

7. Siatka z włókna szklanego.

8. Podkład pod tynk (opcja).

9. Tynk cienkowarstwowy.

10. Powłoka zabezpieczająca (opcja).

11. Łącznik do izolacji (opcja).





audytor.net
Copyright(C) Krzysztof Presz, 2001-2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: presz@audytor.net.
Ostatnia aktualizacja serwisu: 21-04-2013