Technologie / Standard energetyczny domu:
Komfort cieplny

Do parametrów, które w sezonie grzewczym zapewniają nam odczucie komfortu w pomieszczeniu należy przede wszystkim:

  • Temperatura powietrza w pomieszczeniu. Z praktyki wynika, że zawiera się ona w granicach 18 - 22 oC. Niższa temperatura, nawet poniżej 18 oC może być w sypialniach. W łazienkach powinno być cieplej - ok. 23 - 25 oC. Temperatura w domu nie powinna przekraczać granicy 25 oC.
  • Temperatura powierzchni ścian. Temperaturą odczuwalną przez człowieka jest średnią temperatur powietrza i ścian. Jeżeli przyjmiemy, że czujemy się komfortowo w temperaturze 20 oC, a temperatura ścian jest niższa od 20 oC, to musimy to skompensować wyższą temperaturą powietrza. Im mniej różnią się od siebie temperatury ścian i powietrza tym lepiej. Istotnym faktem dla praktycznej oceny standardu energetycznego domu jest to, że poniżej pewnej średniej temperatury ścian (ok. 16 oC) nie uzyskamy w sposób efektywny komfortu cieplnego przez podniesienie temperatury w pomieszczeniu.
  • Wilgotność powietrza. Wilgotność powietrza powinna mieścić się w granicach 35 - 70%.
  • Ruch powietrza w pomieszczeniach. Występowanie przeciągów wpływa niekorzystnie na komfort cieplny i zaburza ustabilizowany proces wymiany ciepła pomiędzy mieszkańcami domu i otaczającym powietrzem oraz zwiększa w sposób niekontrolowany straty ciepła, a więc także koszty ogrzewania.
  • Odzież. Wpływ odzieży jest często niedoceniany. Przy zachowaniu warunków komfortu cieplnego cieplejsze ubranie pozwala na obniżenie temperatury powietrza i znaczne oszczędności energetyczne. 

Wykres komfortu cieplnego od temperatury ścian

Wykres przedstawia pole komfortu cieplnego w zależności od temperatury powierzchni ścian. Na rysunku przyjęto następujące oznaczenia:

ti - temperatura powietrza w pomieszczeniu.
te - temperatura odczuwalna.
tw - temperatura wewnętrznej powierzchni ściany.
tz - temperatura zewnętrzna (środowiska zewnętrznego).
U - współczynnik przenikania ciepła przez przegrody.

Pomiędzy standardem energetycznym domu i komfortem cieplnym istnieje związek. Wykres wskazuje na sytuację braku możliwości osiągnięcia komfortu cieplnego w przypadku domu o niskim standardzie energetycznym - w tym przypadku spowodowanym niewystarczającą izolacją cieplną ścian zewnętrznych. Z tego powodu zwiększanie wydajności systemu grzewczego jest nieefektywne, gdyż nie wpływa w sposób istotny na poziom komfortu cieplnego. Analiza wskazuje na konieczność docieplenia ścian zewnętrznych i potwierdza fakt, że w zimnych budynkach pomimo wysokiej temperatury powietrza w pomieszczeniach, mieszkańcy odczuwają brak komfortu cieplnego.audytor.net
Copyright(C) Krzysztof Presz, 2001-2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: presz@audytor.net.
Ostatnia aktualizacja serwisu: 21-04-2013