Technologie / System grzewczy:
Wybór nośnika energii

Czy wybrałem właściwie paliwo? Jaki nośnik energii powinien być wykorzystany do ogrzewania mojego domu? Obecnie preferowany jest gaz ziemny lub olej opałowy. Za takim wyborem przemawia wygoda użytkowania tych nośników oraz wymogi ochrony środowiska i presja otoczenia. Taka jest też polityka energetyczna polskiego rządu, który wspiera zmiany w strukturze bilansu paliw prowadzące do zastępowania węgla kamiennego innymi nośnikami energii, głównie gazem ziemnym. Wydaje się, że odpowiedź jest prosta. Czy rzeczywiście?

Na wykresie przedstawiono analizę kosztów ogrzewania domu. Wynika z niej, że najniższe koszty ogrzewania zapewniają nowoczesne kotły opalane węglem kamiennym. Ponieważ na cenę węgla silnie wpływają koszty transportu, w pobliżu lokalizacji kopalń opłacalność będzie jeszcze wyższa. Dobrą opłacalność zapewniają również instalacje grzewcze wyposażone w kotły kondensacyjne i zasilane gazem ziemnym wysokometanowym.

Koszt ogrzewania w zależności od charakterystyki systemu grzewczego - wykres

gdzie:

1 Nowoczesny piec opalany miałem węglowym MIIA
2 Nowoczesny piec opalany węglem kamiennym - orzech II 
3 Nowoczesny piec opalany węglem kamiennym - orzech lub gruby I/II 
4 Nowoczesny piec opalany koksem kl. orzech II gat.I
5 Piec węglowy starszego typu opalany węglem kamiennym - orzech II gat.I
6 Kocioł kondensacyjny zasilany gazem ziemnym wysokometanowym
7 Piec starszego typu opalany koksem kl. orzech II gat. I
8 Nowoczesny kocioł zasilany gazem ziemnym wysokometanowym
9 Kocioł starszego typu zasilany gazem ziemnym wysokometanowym
10 Piec kaflowy opalany węglem kamiennym - orzech II
11 Nowoczesny kocioł zasilany olejem opałowym lekkim
12 Piec z akumulacją ciepła zasilany energią elektryczną wg taryfy nocnej
13 Grzejniki zasilane energią elektryczną wg taryfy G11

Wyniki analizy będą się zmieniać, głównie z powodu zmian cen paliw. Niestety opracowywane prognozy cenowe są mało precyzyjne. Na administrowanym rynku paliw trudno przewidywać zakres tych zmian. W dłuższym horyzoncie czasowym należy brać pod uwagę następujące przesłanki wpływające na wzrost cen:

1. Wzrost cen nośników energii w Polsce wyprzedza inflację.
2. Niski przyrost PKB w Polsce utrwala w praktyce energochłonną, surowcową strukturę gospodarki, co powoduje znacznie większy wzrost cen paliw niż w przypadku realizacji głębokiej restrukturyzacji i wprowadzania nowych energooszczędnych technologii. 
3. Cena gazu ziemnego dla gospodarstw domowych w Polsce osiągnęła poziom ceny średniej w Europie. W prognozach wieloletnich przewiduje się dalszy realny wzrost cen ok. 2 % rocznie.
4. Cena węgla zostanie prawdopodobnie obciążona kosztem ekologicznym, teoretycznie stymulując zmiany w strukturze bilansu paliwowego, a w praktyce zwiększając presję na wzrost cen gazu ziemnego.
5. Szacuje się, że udokumentowane zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego ulegną wyczerpaniu za ok. 40 - 50 lat, co przyszłości wpłynie na strukturę zużycia paliw pierwotnych.
audytor.net
Copyright(C) Krzysztof Presz, 2001-2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: presz@audytor.net.
Ostatnia aktualizacja serwisu: 21-04-2013