Archiwum / System grzewczy:
Dynamika cen nośników energii dla gospodarstw domowych

wykres pochodzi z publikacji:

OCENA REALIZACJI I KOREKTA ZAŁOŻEŃ POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKI DO 2020
DEPARTAMENT ENERGETYKIaudytor.net
Copyright(C) Krzysztof Presz, 2001-2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: presz@audytor.net.
Ostatnia aktualizacja serwisu: 21-04-2013