Archiwum / System grzewczy:
Regulacja ogrzewania przy użyciu termostatu kotłowego

Jeżeli ogrzewanie nie jest wyposażone w automatyczny system regulacji, temperaturę wody kotłowej ustawia się ręcznie na regulatorze popularnie określanym jako termostat kotłowy. Zakres działania termostatu wynosi przeważnie 35oC - 90oC (w nowszych konstrukcjach kotłów niskotemperaturowych do ok. 80oC). Celem regulacji jest dopasowanie ilości wytwarzanego w kotle ciepła do aktualnego zapotrzebowania. Jeżeli moc kotła jest właściwie dobrana, to przy maksymalnej nastawie termostatu kocioł wytwarza tyle ciepła, ile wynosi zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania w najmroźniejsze dni sezonu grzewczego. Jest to kilka dni w roku, dla których najniższą temperaturę przyjęto na podstawie wieloletnich obserwacji od -16oC do -24oC (w zależności od strefy klimatycznej). Jeżeli temperatura zewnętrzna wynosi ok. 10oC - 12oC, zapotrzebowanie ciepła do ogrzewania jest niewielkie i termostat kotłowy ustawiony jest w położeniu minimum. Powyżej tej temperatury ogrzewanie jest zazwyczaj wyłączane. Powyższy model regulacji jest modelem uproszczonym, stanowi przybliżenie rzeczywistych warunków, w jakich pracuje system grzewczy. Przede wszystkim jest on istotną wskazówką, jak oszczędnie gospodarować produkcją ciepła w przypadku, gdy instalacja nie jest wyposażona w skomplikowane układy regulacji automatycznej.

Poniżej zamieszczony wykres podpowiada jak nastawiać termostat kotła, aby dopasować jego pracę do zmieniającego się zapotrzebowania na ciepło.

Linia pogrubiona na wykresie przedstawia przykładową, wyznaczoną analitycznie zależność pomiędzy temperaturą zewnętrzną i temperaturą wody zasilającej grzejnikową instalację centralnego ogrzewania o parametrach obliczeniowych 90/70oC. Jest to tzw. krzywa grzania. Przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej -20oC kocioł podgrzewa wodę do temperatury 90oC (punkt "d"), natomiast przy temperaturze zewnętrznej +12oC kocioł pokrywa minimalne zapotrzebowanie ciepła (punkt "e").

Z wykresu można odczytać, że przy temperaturze powietrza zewnętrznego wynoszącej na przykład -5oC, należy ustawić na termostacie temperaturę wody zasilającej ok. 70oC (punkt "a"). W rzeczywistości nastawa może być inna. Szczególny wpływ na zapotrzebowanie ciepła ma wiatr. Gdy pogoda jest wietrzna, aby utrzymać temperaturę wewnętrzną, konieczne może być ustawienie termostatu w punkcie "b". Natomiast dla instalacji grzejnikowej przewymiarowanej wystąpi ustawienie w punkcie "c". Możemy więc rozpatrywać pewien obszar, w którym zawarte są nastawy termostatu, który różnie się będzie kształtować w zależności od pogody, temperatury pomieszczeń ogrzewanych, parametrów czynnika grzewczego, itd.

Dla uproszczenia sposobu regulacji termostatem kotłowym, często przyjmuje się umowne przedziały nastaw w zależności od okresu sezonu grzewczego.

Okres sezonu grzewczego:

nastawy
Przedziały ustawień termostatu Temperatura zewnętrzna

oC
Temperatura wody kotłowej

oC
przejściowy I powyżej +5 35 - 55
umiarkowanie chłodny II między +5 a -5 55 - 75
mroźny III poniżej -5 75 - 90

Nowoczesne instalacje c.o. są projektowane na niższe parametry czynnika grzewczego. W takim przypadku krzywe grzania będą przesunięte w kierunku niższej temperatury zasilania. Gdy ogrzewanie pracuje w zakresie temperatur niższych od minimalnej temperatury wody kotłowej (ogrzewanie podłogowe), regulacja ogrzewania za pomocą termostatu kotłowego nie jest możliwa.audytor.net
Copyright(C) Krzysztof Presz, 2001-2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: presz@audytor.net.
Ostatnia aktualizacja serwisu: 21-04-2013