Pogoda dla energooszczędnych / Komentarze do zmian pogodowych (sezon 2002/2003):
Maj 2003

Maj 2003 - tegoroczny maj był bardzo ciepły i słoneczny. Za wyjatkiem kilku dni drugiej dekady miesiąca średnia temperatura dobowa utrzymywała się powyżej średniej wieloletniej z wielolecia 1971 - 2000, która wynosi 13,4 oC. W efekcie średnia miesięczna dla Katowic wyniosła 15,9 oC. Podobnie rekordowa, bo 16,7 oC była w maju w ubiegłym roku. Coraz częściej możemy zaobserwować ekstremalne wartości parametrów określajacych stan pogody. Dotyczy to także temperatury maksymalnej w maju 2002 wynoszącej 29,7 oC i w maju 2003 wynoszącej 29,1 oC. Wyższą zanotowano w 1983 roku (30,6 oC). Także promieniowanie słoneczne docierało aż przez 249 godzin, gdy średnie wieloletnie usłonecznienie w maju dla Katowic wynosi 171 godzin. Wysokiemu promieniowaniu słonecznemu towarzyszył wzrost stężenia ozonu. Po kilku słonecznych dniach stężenie ozonu osiąga zazwyczaj dopuszczalne normy lub je przekracza (120 ľg/m3 o 8% w Zabrzu, Sosnowcu i Kuźni Nieborowickiej).

Dane i wykres zaczerpnięto z publikacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Katowicach

Warunki nasłonecznienia, powyżej przeciętnej normy, korzystnie wpływają na koszty ogrzewania ciepłej wody przy użyciu kolektorów słonecznych. Wyniki pomiarów wydajności urządzeń techniki solarnej przeczą obiegowej opinii, że w naszym klimacie i przy zanieczyszczeniu powietrza na Śląsku podgrzewanie wody za pomocą kolektorów słonecznych jest mało efektywne i nierealne. Na poniższym wykresie przedstawiono parametry charakteryzujące pracę układu kolektorów słonecznych w dniu 14 maja 2003 roku, a więc z okresu majowego ochłodzenia (13 - 17 maja). Efekt działania kolektorów obrazuje przebieg temperatury T3 (kolor niebieski na wykresie) i temperatury T1 roztworu glikolu w kolektorze (kolor czerwony). Parametry pracy kolektora monitorowane są przez system pomiarowy zbudowany w oparciu o magistralę 1-Wire. Czujnik temperatury T3 znajduje się na dole zbiornika. Umieszczona jest tu wężownica za pomocą której glikol podgrzany w kolektorach słonecznych oddaje ciepło wodzie użytkowej. W zbiorniku znajduje się również druga, górna wężownica wykorzystywana do dogrzewania wody przez kominek lub kocioł gazowy.

Legenda:
- czerwony: Temperatura kolektorów słonecznych T1,
- zielony: Temperatura powietrza T2,
- niebieski: Temperatura wody na dole zbiornika T3,
- seledynowy: Temperatura wody na górze zbiornika T4.

W domu energooszczędnym, którego charakterystyka energetyczna została zamieszczona na tej stronie sezon grzewczy zakończył się już w kwietniu 2003 roku.

W całym sezonie grzewczym 2002/2003 zużycie gazu ziemnego do ogrzewania domu wyniosło średnio 7,9 m3/dobę oraz wskaźnikowo 10,4 m3 na 1 m2 powierzchni ogrzewanej domu.audytor.net
Copyright(C) Krzysztof Presz, 2001-2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: presz@audytor.net.
Ostatnia aktualizacja serwisu: 21-04-2013