Pogoda dla energooszczędnych / Komentarze do zmian pogodowych (sezon 2003/2004):
Grudzień 2003

Grudzień 2003 - aura sprzyja energooszczędnym. Początek zimy (22 grudnia) również nie zwiastuje "tęgich" mrozów. Poza dwoma zimowymi epizodami, cały grudień upłynął na typowej dla późnej jesieni pogodzie. Mgły, mżawka i zachmurzenie, temperatura dodatnia w dzień i w nocy. Ale także dużo słońca, szczególnie w pierwszej dekadzie grudnia; dobre warunki do spacerowania i turystyki.

Wg Światowej Organizacji Meteorologicznej rok 2003, w skali globalnej, należał do bardzo gorących. Niektórzy klimatolodzy twierdzą, że jest to kolejny dowód na ocieplanie się klimatu.

Na Śląsku grudzień nie wyróżnił się w wieloleciu 1971 - 2000. Średnia temperatura wielolecia dla Katowic wynosiła -0,2oC i była zbliżona do średniej temperatury grudnia 2003 r. wynoszącej 0,3oC. Cieplej było np. w Warszawie, gdzie średnia miesięczna wyniosła 0,9oC, przy normie dla grudnia -0,9oC.

Wykres zaczerpnięto z biuletynu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Katowicach.

Zima to okres zwiększonego stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu. Przyczyną jest emisja zanieczyszczeń z lokalnych kotłowni. Pył zawieszony to układ koloidalny składający się z fazy rozproszonej (ciało stałe) i fazy rozpraszającej którą jest powietrze. Stężenie zanieczyszczeń zależy silnie od warunków atmosferycznych. Szczególnie, gdy panuje pogoda mglista, bezwietrzna lub ze słabym wiatrem. Jak podaje w swoim biuletynie IMiGW w grudniu stężenia pyłu zawieszonego wiele razy przekraczały wartość dopuszczalną, najczęściej w Gliwicach - 20 razy, maksymalnie o 490%. Stężenie SO2 osiągnego granicę dopuszczalną stężenia dobowego przyjętego w UE (125 mikrog/m3) i okreslającego występowanie tzw. "smogu zimowego".audytor.net
Copyright(C) Krzysztof Presz, 2001-2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: presz@audytor.net.
Ostatnia aktualizacja serwisu: 21-04-2013