Przykładowe termomodernizacje:
Wybierz temat

Zamieszczono tutaj przykładowe budynki, dla których opracowano audyt energetyczny. W zależności od oceny stanu izolacyjności przegród budowlanych, rodzaju i sprawności systemu grzewczego oraz sposobu wentylacji, w audycie wyznaczono optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i przewidy­wane zmniejsze­nie rocznego zapotrzebowania na energię na potrzeby ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody. W przypadku ubiegania się o dotację z Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych podano wartość premii termomodernizacyjnej.

Kliknij punkt na wykresie, by zobaczyć opis domu, wykonanych prac termomodernizacyjnych i zysków dzięki nim osiągniętych.

Dom jednorodzinny w 1958r. Dom jednorodzinny w 1908r.


audytor.net
Copyright(C) Krzysztof Presz, 2001-2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: presz@audytor.net.
Ostatnia aktualizacja serwisu: 21-04-2013