Przykładowe termomodernizacje / Dom jednorodzinny z 1958 roku:
Dom jednorodzinny z 1958 roku
[opis budynku] [termomodernizacja] [wykresy porównawcze] [wskaźniki] [usprawnienia] [plan finansowy]

Dom jednorodzinny wolnostojący podpiwniczony, 2 kondygnacje nadziemne. Zbudowany w technologii tradycyjnej: ściany murowane z cegły, otynkowane. Fundament żelbetowy. Piwnica ogrzewana, częściowo zagłębiona w gruncie. Stropy gęstożebrowe Akermana. Podłogi - wylewka cementowa i wykładzina PCV. Podesty klatek schodowych i biegi żel­be­towe. Stropodach kryty papą i ocieplony warstwą żużla paleniskowego. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Okna skrzynkowe.

Schemat opisywanego budynku

Ogrzewanie węglowe - system grawitacyjny (otwarty) z rozdziałem dolnym o parametrach 90/70. Grzejniki żeliwne członowe. Kocioł produkcji rzemieślniczej. Kotłownia w piwnicy budynku. Ciepła woda - gazowy ogrzewacz przepływowy (bez cyrkulacji).

Termomodernizacja domu ujmuje docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją mieszkalną wełną mineralną, wymianę okien skrzynkowych na energooszczędne oraz montaż nawiewników higrosterowanych. Modernizacja ogrzewania ujmuje wymianę kotła węglowego na dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny pracujący w instalacji co o parametrach 70/55, montaż przeponowego naczynia wzbiorczego, odpowietrzników automatycznych oraz zaworów termostatycznych na grzejnikach.

Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Qh [kWh/m2rok]

PORÓWNANIE: Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania

Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Q [kWh/m2rok]
z uwzględnieniem rodzaju i sprawności systemu grzewczego

PORÓWNANIE: Zapotrzebowanie na ciepło (uwzględnienia system grzewczy)

Emisja dwutlenku węgla CO2

PORÓWNANIE: Emisja dwutlenku węgla

Wskaźniki:

Kubatura ogrzewana w m3 680,0
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w kWh/m3 rok 89,0
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku po termomodernizacji w kWh/m3 rok 31,0
Wartość graniczna wskaźnika sezonowego zapotrze­bowania na ciepło do ogrzewania budynku w kWh/m3 rok 35,3
[w górę]

Wprowadzone usprawnienia energooszczędne:

Docieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową 18 100,00 zł
Docieplenie stropodachu w zł 2 400,00 zł
Montaż energooszczędnych okien i poprawa wentylacji 16 900,00 zł
Montaż kotła gazowego (kondensacyjnego) i modernizacja instalacji 13 100,00 zł
Kalkulowany koszt robót budowlanych 50 500,00 zł
[w górę]

Plan finansowy:

Udział środków własnych inwestora w koszcie robót budowlanych 10 400,00 zł
Kredyt bankowy w zł - okres spłaty do 10 lat 41 600,00 zł
Dopłata z Banku Gospodarstwa Krajowego - premia termomodernizacyjna 10 400,00 zł
Kredyt bankowy pomniejszony o premię termomodernizacyjną 31 200,00 zł
[w górę]


Tematy pokrewne:

(brak)

audytor.net
Copyright(C) Krzysztof Presz, 2001-2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: presz@audytor.net.
Ostatnia aktualizacja serwisu: 21-04-2013