Przykładowe termomodernizacje / Dom jednorodzinny z 1958 roku:
Dom jednorodzinny z 1958 roku
[opis budynku] [termomodernizacja] [wykresy porównawcze] [wskaźniki] [usprawnienia] [plan finansowy]

Dom dwurodzinny wolnostojący podpiwniczony, 2 kondygnacje nadziemne. Zbudowany w technologii tradycyjnej: ściany murowane z cegły. Piwnica nieogrzewana, zagłębiona w gruncie. Strop nad piwnicą - Kleina. Pozostałe stropy drewniane. Podłogi drewniane. Podesty klatek schodowych i biegi drewniane. Dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną. Strop nad ostatnią kondygnacją ogrzewaną docieplony polepą z gliny i sieczki. Okna podwójnie oszklone z powłoką selektywną, bez zasłon i zewnętrznego zacienienia.

Schemat opisywanego budynku

Ogrzewanie olejowe - system pompowy zamknięty w układzie pionowym, dwururowy z rozdziałem dolnym o parametrach 70/55. Grzejniki stalowe płytowe. Kocioł żeliwny z palnikiem wentylatorowym i sterowaniem pogodowym. Kotłownia w piwnicy budynku. Ciepła woda – z zasobnika współpracującego z kotłem olejowym (bez cyrkulacji).

Budynek znajduje się pod opieką konserwatora zabytków i zachodzi konieczność odtworzenia elewacji frontowej na warstwie izolacji cieplnej.

Termomodernizacja domu ujmuje docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, docieplenie stropu nad piwnicą oraz nad ostatnią kondygnacją mieszkalną wełną mine­ral­ną. Modernizacja instalacji ogrzewania i ciepłej wody została przeprowadzona w 2001 roku.

Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Qh [kWh/m2rok]

PORÓWNANIE: Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania

Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Q [kWh/m2rok]
z uwzględnieniem rodzaju i sprawności systemu grzewczego

PORÓWNANIE: Zapotrzebowanie na ciepło (uwzględnienia system grzewczy)

Emisja dwutlenku węgla CO2

PORÓWNANIE: Emisja dwutlenku węgla

Wskaźniki:

Kubatura ogrzewana w m3 940,0
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w kWh/m3 rok 76,2
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku po termomodernizacji w kWh/m3 rok 27,3
Wartość graniczna wskaźnika sezonowego zapotrze­bowania na ciepło do ogrzewania budynku w kWh/m3 rok 34,7
[w górę]

Wprowadzone usprawnienia energooszczędne:

Docieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową 50 800,00 zł
Docieplenie stropodachu 9 200,00 zł
Docieplenie stropu nad piwinicą 16 900,00 zł
Kalkulowany koszt robót budowlanych 71 600,00 zł
[w górę]

Plan finansowy:

Udział środków własnych inwestora w koszcie robót budowlanych 14 620,00 zł
Kredyt bankowy w zł - okres spłaty do 10 lat 58 480,00 zł
Dopłata z Banku Gospodarstwa Krajowego - premia termomodernizacyjna 14 620,00 zł
Kredyt bankowy pomniejszony o premię termomodernizacyjną 43 860,00 zł
[w górę]


Tematy pokrewne:

(brak)

audytor.net
Copyright(C) Krzysztof Presz, 2001-2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: presz@audytor.net.
Ostatnia aktualizacja serwisu: 21-04-2013