audytor.net / Słownik audytora


przedsięwzięcie termomodernizacyjne

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne to zbiór technicznie uzasadnionych i ekonomicznie opłacalnych usprawnień, w wyniku których następuje zmniejszenie:

-zapotrzebowania na energię dostarczoną do budynków na ogrzewanie i przygotowanie wody użytkowej,

-kosztów zakupu energii cieplnej dostarczanej do budynków,

-strat energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła dostarczającym energię cieplną do budynków.

audytor.net
Copyright(C) Krzysztof Presz, 2001-2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: presz@audytor.net.
Ostatnia aktualizacja serwisu: 21-04-2013