audytor.net / Słownik audytora


standard wymagań ochrony cieplnej budynków

Standard wymagań ochrony cieplnej budynków to odpowiadajacy poziomowi techniki zbiór wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej przegród budowlanych i innych wymagań związanych z oszczędnością energii na ogrzewanie i podgrzanie powietrza wentylacyjnego, których łączne spełnienie pozwala ocenić, że ilość energii cieplnej potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, można utrzymać na racjonalnie niskim poziomie.

audytor.net
Copyright(C) Krzysztof Presz, 2001-2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: presz@audytor.net.
Ostatnia aktualizacja serwisu: 21-04-2013