audytor.net / Słownik audytora


audyt energetyczny

Audyt energetyczny to opracowanie wyznaczające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które jest optymalne ze względu na oszczędności energetyczne, przy ograniczonym poziomie nakładów na jego realizację.

audytor.net
Copyright(C) Krzysztof Presz, 2001-2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: presz@audytor.net.
Ostatnia aktualizacja serwisu: 21-04-2013