Dom wzorcowy / Dane i pomiary:
Jak porównać pomiar?

Porównywanie jest najczęściej stosowanym sposobem oceny. Metoda porównawcza wykorzystywana jest powszechnie. Postępowanie innych uznajemy za wzorzec dla nas - gdy jesteśmy niezadowoleni z opłat za energię, interesuje nas ile płaci sąsiad i dlaczego? Porównujemy i podejmujemy decyzje.

Również w profesjonalnych ocenach wykorzystuje się pojęcie obiektu porównawczego - domu wzorcowego. Budynek będący obiektem oceny porównywany jest z domem wzorcowym. W tym przypadku postępowanie porównawcze jest sformalizowane. Stosowane są procedury i algorytmy, które mają sprawić, że decyzje są obiektywne.

Zmniejszenie wysokości rachunków za ogrzewanie domu jest zawsze możliwe. Ponieważ jednak zazwyczaj wiąże się z nakładami inwestycyjnymi nie musi być w ostatecznym rachunku opłacalne. Jak każda inwestycja - racjonalizacja zużycia energii powinna zwrócić się w sensownym okresie, a później przynosić zysk. Im pełniejszy zasób informacji o korzyściach i obciążeniach, tym indywidualne decyzje będą bardziej trafne i uzasadnione.

Miarą standardu energetycznego domu jest zapotrzebowanie energii na jego ogrzanie. Aby uzyskać możliwość oceny i sprawdzenia, czy dom spełnia wymagania energooszczędności definiuje się wskaźniki porównawcze, których spełnienie pozwala zaliczyć budynek do energooszczędnych. Idea porównania domu ocenianego z domem wzorcowym sprowadza się do odpowiedzi na pytanie: o ile różnią się koszty ogrzewania domów, a tym samym o ile różne są wskaźniki porównawcze dla domu energooszczędnego i domu ocenianego.

Wybrane wskaźniki charakteryzujące standard energetyczny domu wzorcowego zamieszczono w folderze: parametry budynku wzorcowego. Znając koszty rzeczywiste i wskaźniki ogrzewania swojego domu można ocenić o ile się one różnią. Najczęściej stosowane są:

1. Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym odniesiony do powierzchni użytkowej ogrzewanej części budynku wyrażony w kWh / m2 a

2. Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym odniesiony do kubatury ogrzewanej części budynku wyrażony w kWh / m3 a

Znając zużycie energii na ogrzewanie, na przykład z rachunku, można oszacować zapotrzebowanie uwzględniając straty systemu grzewczego, warunki klimatyczne, temperaturę w domu itd. W przypadku trudności umożliwiamy przesłanie pocztą elektroniczną prostej ankiety. Obliczenia zostaną wykonane nieodpłatnie i niezobowiązująco oraz przesłane na wskazany adres internetowy.

 audytor.net
Copyright(C) Krzysztof Presz, 2001-2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: presz@audytor.net.
Ostatnia aktualizacja serwisu: 21-04-2013