Technologie / Docieplenie ścian zewnętrznych:
Wilgoć a efektywność docieplenia ścian

Wilgotna ściana to większe straty ciepła, ponieważ ze wzrostem jej wilgotności rośnie przewodność cieplna materiałów izolacyjnych. Natomiast możliwość wnikania wilgoci w głąb przegrody zależy od właściwości użytych materiałów, sposobu ich zabudowania, a także od stopnia i lokalizacji ewentualnych nieszczelności w warstwie izolacji cieplnej. Tak więc dla zapewnienia efektywności docieplenia ścian istotne jest zaprojektowanie i wykonanie szczelnej dla wilgoci warstwy elewacyjnej.

Lista tematów związanych z tym zagadnieniem:

  • Uszczelnienie styków ocieplenia z innymi materiałami elewacyjnymi.
  • Elewacja o właściwościach hydrofobowych.
  • Dodatkowa powłoka uszczelniająca.
  • Wykonanie na podłożu bariery wodoszczelnej stanowiącej dodatkowe zabezpieczenie przed migracją wilgoci.
  • Wykonanie na podłożu powłoki wiatroszczelnej, stanowiącej zabezpieczającej przed infiltracją wilgotnego powietrza w głąb ściany.
  • Utworzenie w warstwie termoizolacyjnej układu kanałów do kontrolowanego odprowadzenia nadmiaru wilgoci.
  • Segmentacja docieplenia ścian zewnętrznych w celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem w wyniku parcia wiatru.


audytor.net
Copyright(C) Krzysztof Presz, 2001-2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: presz@audytor.net.
Ostatnia aktualizacja serwisu: 21-04-2013