Pogoda dla energooszczędnych / Komentarze do zmian pogodowych (lato 2003):
Czerwiec 2003

Czerwiec 2003 - miesiąc na Śląsku bardzo ciepły i słoneczny, odbiegający od normy na plus. Świadczy o tym średnia temperatura 19,1oC, podczas gdy średnia miesięczna temperatura z wielolecia 1971 - 2000 wynosi 16,2oC. Słońce ogrzewało powierzchnię Ziemi przez 316 godzin przyczyniając się także do wydajnej pracy kolektorów słonecznych. Przy typowym wykorzystaniu systemu solarnego i kolektorach płaskich można pokryć ok. 60% rocznego zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej wody. W okresie letnim słońce dostarcza prawie całą potrzebną do podgrzania wody energię cieplną. Konwencjonalną instalację można w tym czasie prawie całkowicie wyłączyć. W okresie zimowym wykorzystanie jest znacznie ograniczone, a ciepło dostarcza głównie konwencjonalna instalacja grzewcza. Dobór liczby kolektorów opiera się na założeniu, że w okresie letnim mają one zapewnić prawie 100% energii potrzebnej do podgrzania wody użytkowej w ilości odpowiadającej dobowemu zużyciu przy podgrzaniu jej do temperatury 45oC. W przypadku kolektorów płaskich łączna powierzchnia kolektorów powinna wynosić 1,5-3,0 m2 w przeliczeniu na 100 dm3 dobowego zużycia ciepłej wody. Na przykład w poniższej tabeli podano wyniki symulacji pracy instalacji solarnej (lokalizacja dla Gliwic), wyposażonej w kolektory płaskie o powierzchni 8 m2 z standardowym zasobnikiem solarnym 400 l i przy średnim zużyciu ciepłej wody 320 l na dobę.

MiesiącSprawność [%]Stopień pokrycia [%]
Styczeń27,917,0
Luty29,728,3
Marzec30,843,4
Kwiecień32,059,1
Maj32,975,3
Czerwiec33,277,8
Lipiec34,074,9
Sierpień35,571,1
Wrzesień38,042,1
Październik37,344,5
Listopad34,216,9
Grudzień30,715,4

Efektywnie można wykorzystać 30-40% rocznego promieniowania słonecznego. Stopień pokrycia w okresie letnim jest wysoki, co oznacza, że konwencjonalne źródło ciepłej wody może służyć do dogrzewania wody. W okresie zimowym kolektory wspomagają wytwarzanie ciepłej wody w kotlowni w niewielkim zakresie. Dzięki pracy układu kolektorów w analizowanym przypadku można zaoszczędzić ok. 350 m3 gazu ziemnego rocznie.

Często występuja dni, gdy intensywność promieniowania słonecznego jest niewielka. Konieczne jest wtedy wykorzystanie ciepłej wody zmagazynowanej w zbiorniku solarnym, który musi być odpowiednio dobrany. Na powyższym wykresie zamieszczono wartości godzinowego promieniowania słonecznego w Kuźni Raciborskiej w czerwcu; w dniu słonecznym i w dniu pochmurnym (wg danych IMiGW O w Katowicach). Gliwice znajdują się w X regionie helioenergetycznym, gdzie występują mniej korzystne warunki solarne. Wpływaja na to także zanieczyszczenia powietrza pochodzenia przemysłowego. W ostatnich latach zanieczyszczenie to ma tendencję spadkową.Tematy pokrewne:

Lipiec 2003

Sierpień 2003

audytor.net
Copyright(C) Krzysztof Presz, 2001-2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: presz@audytor.net.
Ostatnia aktualizacja serwisu: 21-04-2013