audytor.net / Słownik audytora


termomodernizacja budynku

Termomodernizacja budynku to zwiększenie jego wartości użytkowej poprzez zastosowanie nowoczesnych energooszczędnych usprawnień prowadzących do:

-zmniejszenia kosztów ogrzewania i podgrzewania wody,

-poprawy warunków komfortu cieplnego pomieszczeń,

-poprawy stanu technicznego budynku, w szczególności modernizowanych elementów budynku i instalacji ogrzewczej i ciepłej wody.

audytor.net
Copyright(C) Krzysztof Presz, 2001-2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: presz@audytor.net.
Ostatnia aktualizacja serwisu: 21-04-2013