audytor.net / Słownik audytora


charakterystyka cieplna budynku

Charakterystyka cieplna budynku q = f (V) wyrażona w W/m3 K określa jednostkowe zapotrzebowanie na moc cieplną do ogrzania i wentylacji budynku, w zależności od wielkości kubatury części ogrzewanej V budynku.

audytor.net
Copyright(C) Krzysztof Presz, 2001-2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: presz@audytor.net.
Ostatnia aktualizacja serwisu: 21-04-2013