audytor.net / Słownik audytora


niekonwencjonalne źródła energii

Źródło energii określamy jako niekonwencjonalne, jeżeli w procesie przetwarzania nie wykorzystuje spalania organicznych paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny.

Niekonwencjonalne źródła energii w procesie przetwarzania korzystają z zasobów energii odnawialnej wiatru i promieniowania słonecznego, energii geotermalnej, energii fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek, a także spalania biomasy i odpadów nie ulegających biodegradacji (biogaz wysypiskowy, a także biogaz powstały w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych) oraz z paliwa nuklearnego.

audytor.net
Copyright(C) Krzysztof Presz, 2001-2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: presz@audytor.net.
Ostatnia aktualizacja serwisu: 21-04-2013